Auteur: René Gademann

Schrijver en radiomaker, bedenker en uitvoerder van Mowl. Een Mowl’etje [mo’wɛləcə] is een kort verhaal van exact honderdvijftig woorden. Het is bedacht en ontwikkeld door René Gademann die al sinds jaar en dag publiceert op www.mowl.eu. Kortgeleden is van zijn hand de thriller Colheita verschenen bij de Arnhemse uitgeverij Aquazz. Het boek is ook verkrijgbaar bij de boekhandel.

Reuk

Twee ambulancebroeders stapten met me in de lift – ze moesten naar boven, waar een bezoekster onwel was geworden. De man tegenover mij was kalend. Hij wreef met een vinger onder zijn neus. “Ik ruik curry,” zei hij, “Curry-ketchup.” De man naast me droeg een…

Pauze

De mensen liepen langs hem heen want ze zagen hem niet – of eigenlijk: ze wilden hem niet zien. Het maakte de man niks uit, zo leek het, want onverminderd vervolgde hij zijn betoog tegen het onrecht in de wereld. Hij had plakkaten bij zich…

De voltrekker

Tussen al de mensen in de stationshal viel ze me meteen op door haar zelfgekozen onuitgesprokenheid. Ik zag dat aan haar oogopslag, die naar de grond gericht was, en de gebogen houding. Ze keek niet op omdat ze niet gezien wilde worden. Ik kende mensen…

Scherp

“Gaan jullie nog trouwen?” hoorde ik mijn barbier vragen. Hij waande zich blijkbaar intiem nu ik, gewikkeld in warme doeken, was afgesloten van de zichtbare wereld. Mijn lief was hier gekend, dus de belangstelling niet ongewoon. “Nee man.” zei ik vanonder de dampige lappen, “Ik…

Op de stang gejaagd

Ze konden elkaar niet loslaten, de jongen en het meisje die vlak voor me fietsten. Ze waren verliefd, zoveel was zeker. Dat kon je direct zien aan de manier waarop ze naar elkaar keken, wanneer de een de ander bijna plagend losliet om meteen die…

De Cultuurzender van Collectief Rauw!

Op deze Cultuurzender vind je gedichten en verhalen, kortom woorden, voorgelezen door de auteurs. Maar ook geluiden (bij voorkeur tegendraads) die de wereld moeten bereiken om gehoord te worden: een liefdesboodschap, bijvoorbeeld. Of een waarschuwing van gene zijde. Of nog nooit eerder geuite klanken met ritmes die niemand eerder kende. Dat alles gelardeerd met tonen van muzikanten van over de hele wereld.