Auteur: René Gademann

Schrijver en radiomaker, bedenker en uitvoerder van Mowl. Een Mowl’etje [mo’wɛləcə] is een kort verhaal van exact honderdvijftig woorden. Het is bedacht en ontwikkeld door René Gademann die al sinds jaar en dag publiceert op www.mowl.eu. Kortgeleden i

The Upside Down

Het was zijn hart geweest, zeiden ze, dat niet meer verder wilde. Ik vroeg het enkele keren om er zeker van te zijn. Steeds kreeg ik hetzelfde antwoord: Heso was dood. Ik kon het beter zo horen dan via internet, zeiden ze. Alsof ik het…

Sears Tower

Als ik thuis buiten sta, doe ik soms mijn ogen dicht en verbeeld me dat ik Sears Tower zie. Het is niet moeilijk, want ik heb het zo vaak gezien. En mocht ik het vergeten, dan heb ik nog altijd de foto’s aan de muur…

Reuk

Twee ambulancebroeders stapten met me in de lift – ze moesten naar boven, waar een bezoekster onwel was geworden. De man tegenover mij was kalend. Hij wreef met een vinger onder zijn neus. “Ik ruik curry,” zei hij, “Curry-ketchup.” De man naast me droeg een…

Pauze

De mensen liepen langs hem heen want ze zagen hem niet – of eigenlijk: ze wilden hem niet zien. Het maakte de man niks uit, zo leek het, want onverminderd vervolgde hij zijn betoog tegen het onrecht in de wereld. Hij had plakkaten bij zich…

De voltrekker

Tussen al de mensen in de stationshal viel ze me meteen op door haar zelfgekozen onuitgesprokenheid. Ik zag dat aan haar oogopslag, die naar de grond gericht was, en de gebogen houding. Ze keek niet op omdat ze niet gezien wilde worden. Ik kende mensen…

Scherp

“Gaan jullie nog trouwen?” hoorde ik mijn barbier vragen. Hij waande zich blijkbaar intiem nu ik, gewikkeld in warme doeken, was afgesloten van de zichtbare wereld. Mijn lief was hier gekend, dus de belangstelling niet ongewoon. “Nee man.” zei ik vanonder de dampige lappen, “Ik…

Op de stang gejaagd

Ze konden elkaar niet loslaten, de jongen en het meisje die vlak voor me fietsten. Ze waren verliefd, zoveel was zeker. Dat kon je direct zien aan de manier waarop ze naar elkaar keken, wanneer de een de ander bijna plagend losliet om meteen die…