De rots van vereeuwigde pijn

De beklemmende tijd
grijpt naar het hart
want alles dat voorheen was
verschuift weg als een storm

de voetstappen wissen zich uit
alsof het niet begon
niets of niemand
die er stond

het woeste leven wil vliegen
naar een wereld zonder traan
wegzweven uit een helse
draad

de rots van eeuwige pijn
staart als een schaduw
in mijn hart verstevigd
ooit breekt de dag aan.

Door de naakte stormen spiegelen kwetsuren. Dichter zonder raam

Geef een reactie