Scherp

“Gaan jullie nog trouwen?” hoorde ik mijn barbier vragen. Hij waande zich blijkbaar intiem nu ik, gewikkeld in warme doeken, was afgesloten van de zichtbare wereld. Mijn lief was hier gekend, dus de belangstelling niet ongewoon.

“Nee man.” zei ik vanonder de dampige lappen, “Ik ben pas net gescheiden.”

Er golfde ontstelde stilte door de eerst zo levendige ruimte. Ik voelde mijn barbier draaien.

“Dat mag ik best vragen.” verdedigde hij zich tegen de onzichtbaren.

“Hij mag dat best vragen.” bevestigde ik. Voorzichtig hervatte het geroezemoes. Mijn barbier bevrijdde mijn gezicht. In zijn hand hield hij een scheermes.

“Dat dacht ik ook.” zei hij.

Schrijver en radiomaker, bedenker en uitvoerder van Mowl. Een Mowl’etje [mo’wɛləcə] is een kort verhaal van exact honderdvijftig woorden. Het is bedacht en ontwikkeld door René Gademann die al sinds jaar en dag publiceert op www.mowl.eu. Kortgeleden i

Geef een reactie